Välkommen till Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för.


Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Utifrån detta föreslår SHK fiber att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

 

Vi beklagar omständigheterna och hoppas för allas skull att det här viruset skall dö bort så snart som möjligt.

Hälsningar Styrelsen för SHK fiber ekonomisk förening