Nu kommer äntligen information om vald kommunikationsoperatör och möjliga tjänster (se bifogad fil).
Ytterligare information och möjlighet till frågor får ni på kommande informationsmöte i november. Detaljer om detta kommer inom kort.

PDF fil: Extrainfo tjänster

 

Månadsbrevet för augusti är publicerat.

Ännu en milstolpe har nu passerats.
Föreningen har nu över 300 insatser!

Det är mycket roligt att se att intresset är så stort för fiber i vårat område.

För abonnenterna i Horla-området skall nedgrävning av slang och, för dem som monterar i egen regi, monteringen av skarvbox vara klar senast 16 september.
Om monteringen och nedgrävning av slang på tomt inte är klar när fiberblåsning/fibersvetsning skall ske hos abonnenten utgår avgift mot självkostnad, dock lägst 2500 kr inkl. moms.

Nedanstående områden gränsande mot Horla området kommer att anslutas mot Siene noden och berörs ej i denna etapp:
• Grågården och Grönemad mot Siene.
• Törestorp och mot Eklanda - Siene
• Gilleshult mot Eklanda - Siene

Hej Alla Medlemmar!

Nu har vi fått skarvboxar levererade!
Dessa skall hämtas ut vid Siene Missionskyrka mellan kl 18:00 - 20:00 på ett av följande datum:
Torsdag 14 juli
Måndag 25 juli
Måndag 15 augusti

Det är viktigt att ALLA medlemmar hämtar ut sina boxar.
Ni får gärna hjälpa till att hämta ut en box åt grannar och andra som ej har möjlighet vid dessa tillfällen.

Skarvboxarna skall installeras i hemmet innan fiberblåsning skall ske till ert hushåll.
Om skarvboxen inte är installerad när fiberblåsning skall ske vid ert hushåll riskerar ni att få betala extra.

Fiberblåsning och svetsning kommer att starta v 34 i Horla och Kärtareds området.

De medlemmar som har bett om installationshjälp kommer att bli kontaktad av BRS Networks AB.
Om ni vill ha hjälp med installationen av skarvbox kostar det 2250 kr och skall anmälas till oss.

Det finns givetvis möjlighet att ställa frågor vi uthämtningstillfället.

Med Vänlig Hälsning
Jenny Frodelius Lang
Sekreterare För SHK Fibers Styrelse

Hemsidan har uppdaterats med månadsbrevet för juni månad.

 

PDF filen "Installationsanvisning för grävning av slang samt montering av bredbandsuttag och skarvbox" har uppdaterats med mer information.

Vi har passerat 60% utav grävningen och grävlaget närmar sig Siene och Brunnlid med bra fart!

 

Sidan för månadsbrev har uppdaterats med maj månadsbrev.

 

Nu är hemsidan uppdaterad med april månadsbrev på sidan för månadsbrev.

PDF filen "Installationsanvisning för grävning av slang samt montering av bredbandsuttag och skarvbox" är upplagd under dokument.

Nu är hemsidan uppdaterad med mars månadsbrev på sidan för månadsbrev.

2016-03-31 tog länsstyrelsen ett beslut där våran ansökan om projektstöd för fibernätet blev beviljad!

Nodhuset som skall stå vid Storsjöstrand är levererat och kommer ställas på plats när grävning/plöjning av slangarna har nått dit (vilket inte är långt borta).

 

 

Tisdagen den 12 april kl 19:00 är det årsstämma i Storsjöstrand.

Välkomna!

 

 

Nu är hemsidan uppdaterad med februari månadsbrev på sidan för månadsbrev.

18 december började S-G Åhmans Vägförbättringar AB gräva ned våran fiberslang i området kring Oryd.
Grävningen kommer pågå så länge vädret tillåter och fortsätta efter att kärlen har släppt.

Detta innebär dock att det nu är sista chansen för hushållen i det området att gå med.
Hjälp gärna till att informera era grannar.
 

 

December månadsbrev är publicerat på sidan för månadsbrev och medlemsstatistiken är uppdaterad.

 Gott nytt år!

Nu finns oktober månadsbrev på sidan för månadsbrev.
Medlemsstatistiken är uppdaterad.

 

Länsstyrelsen meddelar att handläggningen för fiberstödet är påbörjat, men på grund av att Jordbruksverkets datasystem inte är klara kan de inte fatta några beslut i år.
Första beslutstillfälle blir i sista veckan i februari 2016, med reservation för att datasystemet är klart då.

Styrelsens arbete fortsätter med markavtal m.m.

September månadsbrev är upplagd på sidan för månadsbrev.

 

Juli och augusti måndasbrev är upplagda på sidan för månadsbreven.

 

Nu finns juni måndasbrev på sidan för månadsbreven.

 

26 maj passerade vi en viktig milstolpe då EU godkände det Svenska landsbygdsprogrammet där fiberstödet ingår.

Nästa milstolpe förväntas bli i september för då skall Länsstyrelsen lämna ett besked om våran ansökan är godkänd.

 

Maj månadsbrev är publicerad på sidan månadsbrev.

 

Mars och april månadsbrev finns nu på sidan månadsbrev.