Föreningens skall via ett fiberoptiska bredbandsnät erbjuda sina medlemmar
  • ett framtidssäkrat nät där all information skickas digitalt med ljusimpulser
  • ett ledningsnät som idag inte har några kända begränsningar avseende kapacitet och med en livslängd på minst 50 år
  • ett gemensamt forum för upphandling från tjänsteleverantörer av TV, Bredband och Telefoni
  • en ordnad övergång från nuvarande till framtidens teknik precis som många andra föreningar runt om i Sverige nu genomför
  • etablering av nätet på ett ekonomiskt försvarbart sätt genom att på bästa sätt utnyttja det stöd som idag erbjuds från myndigheter
 
Föreningens hemsida är det forum där löpande information kommuniceras mellan styrelse och alla medlemmar.
Föreningens organisationsnr är 769626-8502, bankgironr är 314-9325 och momsregistreringsnr är SE769626850201
 
Föreningens medlemmar bygger tillsammans sin egen och bygdens plattform för nutida och framtida kommunikationskrav.